Ald Barrahûs

Welkom

Ald Barrahûs is een agrarische bedrijf met historische bezienswaardigheden.
In de boerderij krijgt u een rondleiding waar herinneringen van vroeger naar boven komen.
Ald Barrahûs

Welkom

Ald Barrahûs is een agrarische bedrijf met historische bezienswaardigheden.
In de boerderij krijgt u een rondleiding waar herinneringen van vroeger naar boven komen.